Wizualizacje mieszkań

Lokal: 1,7,15,23,31

Lokal: 9,17,25,33

Lokal: 2,10,18,26 / 3,11,19,27 to odbicie lustrzane

Lokal: 4,12,20,28

Lokal: 5,13,21,29

Lokal: 6,14,22,30

Lokal: 8,16,24,32

Lokal: 9,17,25,33